بازدید سفیر کشور فنلاند از کارخانه

بازدید سفیر کشور فنلاند از کارخانه

سفیر کشور فنلاند روز شنبه 28 فروردین ماه سال 95 به همراه اعضای محترم اتاق بازرگانی زنجان از کارخانه مرمرین سنگ کسری بازدید کردند.
آقای هاری کمراینن با دعوت مسیولین اتاق بازرگانی زنجان برای عقد قراردادهایی به زنجان سفر کرده بودند که با هماهنگی ایشان ، از کارخانه مرمرین سنگ کسری نیز بازدید نمودند.

30 فروردین 1395 مدير سايت 551 0
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019